Trường tiểu học Trần Quốc Toản

  • Điện thoại: 05003523580
  • Email: tranquoctoan@gmail.com
  • Địa chỉ: km36 xã Ea Phê - Krông Păk - Đăk Lăk